Delo, okolje in varnost Cigoj, Nataša Cigoj s.p.
Kaj lahko naredimo za vas Varstvo pred požarom Na področju varstva pred požarom nudimo predvsem naslednje usluge: Izdelava požarnega reda z vsemi prilogami. Izdelava ocene požarne ogroženosti. Pregled stanja varstva pred požarom v objektu. Usposabljanje za varstvo pred požarom. Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Usposabljanje oseb za izvajanje požarne straže. Varnost pri delu Na področju varnost pri delu nudimo naslednje usluge:  Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja. Usposabljanje za varno delo. Usposabljanje za delo z viličarji. Preglede in preizkuse delovne opreme. Pomoč pri pripravi dokumentacije za invalidske postopke. Sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom in pomoč pri pripravi napotnic za preventivne zdravstvene preglede. Pomoč pri vzpostavitvi in vodenju evidenc s področja varnosti pri delu Sodelovanje pri ergonomski ureditvi delovnega mesta. Priprava programa promocije zdravja. Priprava akta o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih. Izdelava navodil za varno delo. Varstvo okolja Na področju varstva okolja nudimo naslednje usluge: Pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj. Pomoč pri vzpostavitvi in vodenju evidenc s področja varstva okolja. Pomoč pri pripravi dokumentacije za vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001. Ostalo: V sodelovanju z detektivsko agencijo za vas organiziramo preizkus alkoholiziranosti pri vaših delavcih. V sodelovanju z izkušenimi pravniki pripravljamo interne akte s področja varnosti pri delu in delovnih razmerij. Opravimo varnostni pregled objekta in svetujemo pri načrtovanju varnostnih sistemov. V kolikor na seznamu ni storitve, ki jo potrebujete nas kontaktirajte in poskušali Vam bomo pomagati.
O nas Storitve Kontaktni podatki Koristne povezave Storitve