Delo, okolje in varnost Cigoj, Nataša Cigoj s.p.
Varstvo pred požarom Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. To lahko dosežemo z ustreznim načrtovanjem in upoštevanjem preventivnih ukrepov, s pravočasnim odkrivanjem in obveščanjem, z omejitvijo širjenja požara ter učinkovitim gašenjem. Prav tako je potrebno zagotoviti varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja in preprečiti ali pa vsaj zmanjšati škodljive posledice požara ali eksplozije. Delodajalci morajo seznanjati svoje delavce o nevarnostih za nastanek požara in ukrepih za varstvo pred požarom v organizaciji oziroma delovnem mestu ter o načinu uporabe razpoložljivih sredstev za gašenje požara. Prav tako morajo, glede na nevarnost nastanka požara, določiti enega ali več delavcev, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Delavec, ki je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom mora poznati nevarnostih za nastanek požara v objektih in njihovi neposredni okolici in nevarnostih za nastanek požara, ki izhajajo iz delovnega procesa in poznati ukrepe za preprečevanje in gašenje požarov. Delodajalci in lastniki objektov morajo organizirati in trajno opravljati kontrolo nad izvajanjem ukrepov.
O nas Storitve Kontaktni podatki Koristne povezave